AKILLI ŞEHİR

iSIM aydınlatma, atık yönetimi, hava durumu kontrolü, enerji yönetimi, akıllı tarım gibi alanlarıdaki sensörlerin yönetiminde kullanılır.

ULAŞIM

iSIM ile Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, Değişken Mesaj Sistemi, Koridor Hız Uygulama Sistemleri, ve Park İhlal Tespit Sistemleri gibi akıllı ulaşım sistemlerinin daha verimli kullanımı

ENDÜSTRİ 4.0

iSIM, Gaz Analizörleri, Akış Ölçüm Sensörleri, Akışkan Sensörleri, Otomatik Tanımlama Çözümleri, 2B&3B Görüntü İşleme, Kestirimci Bakım gibi Endüstriyel sensörlerin yönetimi için kullanılır.

ALAN GÜVENLİĞİ

iSIM, büyük veya küçük fark etmeksizin tüm alanlarda; Güvenlik Kameraları, Geçiş Kontrol Sistemleri, Radarlar, Gömülü Kablo Sistemleri ve Akıllı Çitler gibi güvelikte kullanılan sistemler iSIM ile yönetilebilir.

iSIM Nedir?

Farklı marka ve model ürün ve çözümlerin tek bir platform üzerinden gösterilmesi

Farklı marka ve model ürün ve çözümlerin tek bir platform üzerinden gösterilmesi

iSIM; tek noktadan yönetim, farklı sistemlere entegre olabilme kabiliyeti, dinamik ekran yönetimi, etkileşimli 2 ve 3 Boyutlu harita gibi öne çıkan özellikleri barındıran “IoT OrkestrasyonPlatformu”dur.

iSIM; kamera, geçiş kontrol sistemleri, akıllı çit, radar, yangın alarm sistemleri ve diğer (konsollardan) uç birimlerden toplanan verileri tek ekranda görüntüleyebilmekte, bu verileri birbiriyle ilişkilendirerek kullanıcıların hızlı ve doğru karar alabilmesine destek olmaktadır. iSIM; video yönetim sistemleri, video analitik sistemleri, ağ yönetim sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, radar ve farklı iletişim protokollerini destekleyen IoT sensörler gibi teknolojilere entegrasyon kabiliyeti ile tüm bu bileşenleri “tek sistem üzerinden” yönetebilme imkânı sunmaktadır.

iSIM ayrıca web tabanlı merkezi yönetim, mobil destek ve iş akışı diyagramları gibi çeşitli işlevlerle de öne çıkmaktadır.


iSIM Arayüzleriyle tanışın

iSIM; sahip olduğu ilişkilendirme metotları ve sunum yeteneği ile karmaşık sistemlerin verimli bir şekilde yönetilmesi ve kullanıcılara karar destek mekanizması sağlanabilmesi için geliştirilmektedir.

iSIM’ın bazı öne çıkan özellikleri

iSIM, karmaşık sistemleri veri analizi algoritmaları, ilişkilendirme yöntemleri ve sunum özelliği ile kullanımını kolaylaştırır ve böylece etkili bir karar verme mekanizması sunar

VERİ TOPLAMA

Cihaz ve sistemlerin marka-modellerinden bağımsız olarak dağınık kümelerden veri toplar.

ANALİZ

Olay ve alarmları; gerçekleşme anında, önceliklerine göre birbiriyle ilişkilendirir ve analiz eder.

ÇÖZÜMLEME

Olayları çözümleyebilmek için en iyi uygulama kurallarını, organizasyona ait politika ve süreçlere dair akışları kullanır.

OLAY YÖNETİMİ

iSIM analiz algoritmaları ile desteklenerek; doğru kararların alınmasına destek olarak oluşabilecek durum ve kazaları minimize etmeyi amaçlamaktadır.

iSIM size ne öneriyor?

iSIM, tüm bileşenleri “tek bir platform üzerinden” yönetme yeteneği sunmaktadır.

DÜŞÜK MALİYETLİ

Sağlanan yarar ve performansına göre uygun maliyetli çözüm sunar.

GLOBAL STANDARTLARA UYGUN

Global olarak kabul görmüş tüm protokollerle uyumludur.

MİNİMUM KURULUM VE DESTEK İHTİYACI

Kullanım sürecinde bakım ve destek için yüksek maliyet ödemeye gerek yoktur.

ESNEK & ÖLÇEKLENEBİLİR

Sistem, sensör ve kullanıcı sayısına göre istenildiği şekilde hızla artma ve / veya azalma özelliğine sahiptir.

iSIM’in Yetenekleri

iSIM, Dünya’da kendi kategorisinde geliştirilmiş en yenilikçi ve gelişmiş yazılım platformlarından biri olarak kabul edilmektedir/ öne çıkmaktadır.

ENTEGRE SİSTEMLER
YÖNETİMİ

Kamera yönetim sistemleri, biyometrik sistemler, geçiş kontrol sistemleri, yangın alarmları, radar sistemleri, SCADA sistemleri ve IoT Sensörler gibi birden fazla gelişmiş teknolojiyi bir araya getirir.

İZLEME ve YÖNETİM İÇİN TEK ARAYÜZ

Sistem ve kullanıcı olaylarını tek bir noktadan görüntüleme ve yönetme yeteneği ile tek ekranda cihazların, kullanıcıların ve uygulamaların iş birliği ile tepki süresini azaltır.

KARAR DESTEK
SİSTEMLERİ

Entegre olduğu sistemlerden gelen veriyi büyük veri havuzunda (bigdata lake) toplayıp, yapay zekâ sistemleri ile öngörü ve tahmin yapıp, kullanıcıların hızlı karar almasını destekleyebilmek için geliştirilmektedir.

KOMUTA MERKEZLERİ İLE HABERLEŞME

Olay-Alarm durumlarında veya birden fazla komuta merkezini (polis, ambulans, itfaiye, vb.) ilgilendiren olaylarda elde edilen bilginin hızlı ve doğru bir şekilde bu merkezler arasında paylaşılabilmesini sağlar.

iSIM’ın özellikleri nelerdir?

iSIM, karmaşık sistemleri kolay ve kullanıcı dostu arayüzlere dönüştürmeye izin verir.

TEK NOKTADAN YÖNETİM

Akıllı ve Entegre Sistemler’in tek bir platform üzerinden yönetilmesi

2D-3d HARİTA / 3d MODEL

Tüm varlıklar, 2 ve 3 Boyutlu Haritalar üzerinden ve 3 Boyutlu modeler ile yönetilebilmektedir.

UYARLANABİLİR İŞ AKIŞ DİYAGRAMI

Çok sayıda alarm ve olay aynı anda yönetilebilir.

FARKLI SİSTEMLERLE ENTEGRASYON

Marka ve modelden bağımsız olarak farklı sistemleri entegre etme yeteneği

iSIM ne sağlar?

iSIM, web tabanlı merkezi yönetimi ve mobil desteği ile serbestlik/özgürlük sağlar. İzleme, yönetme, karar verme ve rapolama gibi çeşitli fonksiyonlar/işlevler dünyanın herhangi bir yerinden cep telefonu, tablet veya notebook ile yapılabilir.

iSIM ekibine katıl!