Endüstri 4.0

Fabrikalarda Farklı Sistemleri Kolaylıkla Yönetebilen Yazılım Platformu

Endüstri 4.0 nedir?

Endüstri 4.0; nesnelerin interneti, büyük veri ve siber-fiziksel sistemler olmak üzere üç aşamadan oluşan bir sistemler kümesidir. Bilişim dünyası ile endüstriyi bir araya getirme projesidir. Aynı zamanda bu yapı akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynar. Sistemlerin birbiriyle iletişim halinde olması esasına dayanır.

iSIMPlatform Endüstri 4.0 Teknolojisi; tüm alt sistemlerin birbiriyle haberleştirilmesi, verilerin korele edilmesi, otomatik karar alınması, trend analizlerinin yapılması ve oluşan büyük veri havuzu ile tahmin yapılabilmesi için gerekli altyapıları oluşturabilen yenilikçi mimarisi ile öne çıkmaktadır. Uzun yıllar boyunca saha tecrübesi ile elde edilen kullanıcı isterlerinin günümüz teknolojisinin imkân sağladığı modern mimari ile tasarlanan iSIMPlatform, esnek ve ölçeklenebilir bir altyapı sunmaktadır.

iSIMPlatform Endüstri 4.0 Teknolojisi, sağlamış olduğu etkinlik ve verimlilik ile kurum ve şirketlerin operasyonlarını daha uygun maliyetlerle yönetebilmelerine olanak sağlamakta ve bu yapısıyla kurumlara tasarruf imkânı sunan bir platform olarak ön plana çıkmaktadır.

Kurum ve kuruluşlar farklı türde sensör, yazılım ve çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Bunlara ek olarak farklı markaların çözümlerini de aynı anda kullanmak durumunda kalabilmektedirler. Farklı ya da aynı amaçlara hizmet eden, farklı marka ve modellerden oluşan çözümlerin birbirleriyle olan entegrasyonu da ayrı bir problem oluşturmaktadır. Bu durum, çok önemli olan hızlı ve doğru karar alabilme mekanizmasını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Bu noktada iSIMPlatform ile sensörlerden, yazılımlardan ve diğer uç birimlerden toplanan verilerin tek ekranda görüntülenebilmesi; bu verilerin analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesi; bu sayede de hızlı ve doğru karar alınmasına destek olunması mümkün olabilmektedir.


Endüstri 4.0 teknolojisinin faydaları nelerdir?

iSIMPlatform Endüstri 4.0 Teknolojisi; fabrikalar, arıtma tesisleri, asansörler, tüneller, jenaratörler gibi arızaların hayati önem taşıdığı ve büyük maddi zararlar oluşabilecek alanlarda arıza meydana gelmeden önce tahmin edilmesi ve olası zararların önüne geçilmesi, ekipman ömrü ve verimliliğinde artış, kritik elemanlar için düzeltici bakıma olanak sağlaması, proseslerde ve cihazlarda arıza süresininin azaltılması, iş ve işçilik maliyetinin azaltılması, koruyucu bakıma oranla %8 – %12 oranda kârlılık sağlanması, enerji tasarrufunda artış sağlanması ve çalışan iş yükünün azaltılması gibi faydalar sağlamaktadır.

iSIMPlatform Endüstri 4.0 Teknolojisinin farklı yanları; On-Premise ve Cloud kurulum imkânı, %100 Web Tabanlı Mimari, Uyarlanabilir ve eş zamanlı güncellenebilir İş Akışı, İhtiyaçlara göre uyarlanabilir Güçlü Gösterge Paneli, Kubernetes ve Docker Container altyapısını kullanan Mikroservis Mimarisi’dir.

Kestirimci bakımın avantajları

Araştırmalara göre kestirimci bakım uygulayan firmaların işletmelerinde aşağıdaki yararların görüldüğü belirlenmiştir:

0

Bakım faaliyetlerinde azalma

0

Bozulmalarda azalma

0

Üretimde artış

0

Yatırımın geri dönüş miktarı

Endüstri 4.0 bileşenleri

IoT Sensörler
Scada Yönetimi
Sensör Veri Analizi
Otomatik Kalite Yönetim Sistemleri
Bağlantılı Sensörler
Üretim Bandı İzleme ve Yönetimi

Problem

Üretici bağımlı protokoller
Sensörler kuruluyor ama birbirleriyle haberleşmiyor
Veriler toplanıyor ama etkin kullanılamıyor
Veriye dayalı öngörü/tahmin yapılamıyor
Hiç bitmeyen ürün yatırımı

Çözüm

Uygun Fiyatlı Yüksek Performans
Endüstriyel Protokollere Uyumlu
Mevcut Altyapıyı Kullanabilen
Minimum Kurulum ve Destek İhtiyacı
Esnek & Ölçeklenebilir

Üretimin dijitalleştirilmesi

Paylaşılan gereksinimlere çözüm önerimiz, mevcut vurgulanan sorunları çözebilecek ve fabrikalar için Endüstri 4.0 öğelerinin temeli olabilecek bütüncül bir çözüm sunmaktadır:

Veri Toplama
Veri Analizi & Korelasyon
Çözümleme Önerileri
Tahmin & Öneri
Alarmlar ve Raporlama
Denetim İzi
Değiştirme ve Geliştirme
Birlikte Çalışabilirlik Entegrasyonu

Endüstri 4.0 alanında iSIM

Özellikleri

Farklı Sistemlere Entegrasyon

Tek Noktadan Yönetim

Uyarlanabilir İş Akışı (SoP)

Kullanıcı Dostu Arayüz

Diğer Komuta Merkezleri ile Haberleşme

Dinamik Ekran Yönetimi

Detaylı Analiz ve Raporlama

Faydaları

Gerçek Zamanlı İzleme ve Yönetim

Verileri Toplama, analiz etme ve anlamlandırma

Analiz, Anlık Durum Bilgilendirmesi ve Raporlama

Acil durum veya alarma hızlı ve verimli şekilde müdahale

Kaotik yapının ortadan kaldırılması

Maliyet Optimizasyonu

İnsan faktöründen kaynaklı hataların azaltılması

iSIM endüstri 4.0 yönetim ekranları

OEE raporlama

Üretim raporları

Uyarlanabilir raporlar

IoT sensör tabanlı üretim bandı yönetim sistemi

Sensörlerden elde edilen veriler, bildirimler, mobil platformlar ve web siteleri aracılığıyla ilgili kişi ve operatörler ile paylaşılabilmektedir.

IoT sensör tabanlı üretim hattı yönetim sistemi, sensörlerden doğru bilgiyi elde ederek, karar vericileri doğru karar verebilmeleri için desteklemektedir. İlgili kişilerin sensörlerden elde edilen doğru bilgiye sahip olması sayesinde verimlilik artırılabilmektedir.

Sensör Yönetimi ve İzleme

Üretim Tahmini ve Analizi

E-Posta, Bildirimler, Mobil Platformlar ve Web Siteleri Aracılığı ile Gerçek Zamanlı Bilgilendirme

Grafik Tabanlı Gösterge Paneli ile Gerçek Zamanlı İzleme ve Yönetim

iSIM’in temel yetenekleri

Görev ve Prosedür Yönetimi
Uzaktan izleme ve ölçüm
sensör ve endpoint İzleme
oEE raporlama
Olay ve Alarm Yönetimi
scada entegrasyonu ve İzleme
eRP mRP entegrasyonu
gelişmiş raporlama ve trend analizi
olağan dışı durum tespiti
endüstriyel ekipman İzleme
2B – 3B kat tabanlı planı İzleme
Kestirimci bakım
varlık İzleme
Bina – tesis yönetimi 
Enerji İzleme
Güvenlik sistemleri Yönetimi

Alarm yönetimi ve uyarlanabilir iş akışı

Her türlü alarm baştan sona iSIM’in Uyarlanabilir İş Akış özelliği sayesinde yönetilebilir.

Uyarlanabilir İş Akış Özelliği sayesinde iSIM, çeşitli alarm türleri için farklı senaryolar ve süreçler oluşturmak ve bunları takip etmek için esnek bir altyapı sunmaktadır.

Alarm ve Olay Yönetimi için İş Akışı, iSIM tarafından sunulan benzersiz bir uzmanlık alanıdır. iSIM’in sunduğu İş Akışı Özelliği sayesinde çok sayıda alarm ve olay aynı anda yönetilebilmektedir.

iSIM, Dinamik İş Akışı Yapısı ile kullanıcılara kendi alarm ve olay yönetimini oluşturma konusunda bağımsızlık sağlamaktadır.

iSIM hangi protokolleri destekler?

TCP/UDP, REST, HTTP, WebSocket, WebRTC, SOAP 2.0, NTCIP, RTSP, ONVIF

Mesaj Kuyrukları

MQTT, Apache Kafka, RabbitMQ, ZeroMQ

Büyük Veri

ElasticSearch, Hadoop, Apache Spark

Sosyal Ağlar & Mesajlaşma

E-Posta, Twitter, Slack, Telegram, Fiziksel Dosyalar

Statik Dosya Veritabanları

Microsoft SQL Server, Postgre SQL, MongoDB, CouchDB, ArangoDB Neo4j, Low-level I/O, GPIO

Bulut Servisleri

Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform

SCADA & PLC

OPC UA/DA, BACnet, KNX, Modbus TCP/RTU/ASCII, Profinet Profibus, PPI/PPM, ADS, FINS, Host Link, C-mode, DF1, FACON TCP, FACON Serial, Fanuc CCM, Fanuc SNP, Fanuc SNPX, CI Protocol, DirectNet, Melsec, Sucoma, Lecom

iSIM güvenlik standartları

TLS 1.2 & TLS 1.3 Şifreleme
HTTPS İletişimi
Çift Yönlü Şifreleme
Şifre Korumalı
Elektronik İmza
Sertifika Tabanlı Şifreleme
Rol Tabanlı Koruma
Windows Active Directory
İki Adımlı Kimlik Doğrulama

Diğer akıllı çözümlerimiz

Akıllı Ulaşım

iSIM ile Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, Değişken Mesaj Sistemi, Koridor Hız Uygulama Sistemleri, ve Park İhlal Tespit Sistemleri gibi akıllı ulaşım sistemlerinin daha verimli kullanımı

Alan Güvenliği

iSIM, büyük veya küçük fark etmeksizin tüm alanlarda; Güvenlik Kameraları, Geçiş Kontrol Sistemleri, Radarlar, Gömülü Kablo Sistemleri ve Akıllı Çitler gibi güvelikte kullanılan sistemler iSIM ile yönetilebilir.

Akıllı Şehirler

iSIM aydınlatma, atık yönetimi, hava durumu kontrolü, enerji yönetimi, akıllı tarım gibi alanlarıdaki sensörlerin yönetiminde kullanılır.

Bize Ulaşın!